Individuálny výcvik psíkov už aj v Banskej Bystrici!

02.11.2012 16:52

Využite možnosť vycvičiť si psíka podľa vašich predstáv už aj v BB! Získate tak bezproblémového a poslušného kamaráta, ktorého vám budú všetci závidieť...

 

Individuálna forma výcviku je veľmi efektívna a zameraná na výcvik Vášho miláčika iba v prítomnosti Vás, Vašej rodiny a výcvikára. Individuálny výcvik je presne prispôsobený Vašim časovým možnostiam. Cvičí sa u Vás doma alebo u nás v psom centre.

 

Máme pre Vás pripravenú najnovšiu metodiku výcviku základnej poslušnosti, ale aj iné výcviky podľa Vašich požiadaviek.

 

Individuálna forma výcviku základnej poslušnosti je určená ako pre šteniatka, tak aj pre dospelé psy. Váš psík sa v krátkej dobe naučí základné povely ako sú: sadni, ľahni, vstaň, stoj, chôdza pri nohe, privolanie, odloženie, odmietnutie potravy od cudzej osoby, aport a iné..

 

Zo skúseností odporúčame so psíkom absolvovať aspoň 5 individuálnych hodín, s intenzitou aspoň raz týždenne. Tešíme sa na Vás !