Výcvik psov, Banská Bystrica - Lučatín

Čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky! 

Výcviky sú do odvolania pozastavené. 

Ďakujem za pochopenie.


  1. Individuálny výcvik psa v prítomnosti majiteľa
  2. Kondičné/opakovacie tréningy pre vycvičených psíkov
  3. Kolektívne výcviky (momentálne nerobíme)
  4. Psychologické poradenstvo a odstraňovanie problémového správania psa
  5. Výchova, výcvik a socializácia šteniat 

 

Pozor: Nových klientov na dlhší čas neprijímame! Ďakujem za pochopenie..

 

Info ohľadom výcvikov a rezervácia termínov prebieha cez e-mail alebo telefonicky.

Podmienkou výcviku psíka u nás v centre je jeho bezchybný zdravotný stav - psík musí byť ošetrený proti vonkajším a vnútorným parazitom a vakcinovaný proti bežným infekčným ochoreniam! Majiteľ sa pri vstupe na cvičisko preukáže platným veterinárnym preukazom.


 

Podrobnejší opis služieb

Individuálny výcvik psa v prítomnosti majiteľa (odporúčame aspoň 3 individuálne stretnutia v trvaní 60 minút)

Jeden z najobľúbenejších výcvikov u nás. Odporúčame vám začať výcvik už s malým 3 mesačným šteniatkom. Pri výcviku využívame prevažne výcvikové metódy založené na pozitívnom podmieňovaní a najmodernejších postupoch svetovo uznávaných trénerov (prispôsobené individuálnym povahovým vlastnostiam psa). Výcvik je vedený profesionálnym výcvikárom a odohráva sa buď u nás v centre, alebo u vás doma. Ide o efektívny spôsob výcviku psa, nakoľko majiteľovi je každý cvik dôkladne vysvetlený, názorne ukázaný a potom spoľahlivo precvičený pod dohľadom výcvikára. Pes sa tak všetky základné povely naučí rýchlejšie a majiteľ nerobí zbytočné výcvikové chyby. Dôležité však je, aby majiteľ spolupracoval s výcvikárom a so psom cvičil pravidelne aj doma. Pes totiž potrebuje väčšie množstvo opakovaní každého jedného cviku, aby ho pochopil, osvojil si ho a dobre sa ho naučil. Počas výcviku je čas aj na otázky, konzultácie a riešenie prípadného problémového správania vášho psa.

 

Cena: 10 €/hodina s majiteľom v Lučatíne

          12 €/hodina u vás doma alebo v okolí       

Cestovné náklady: podľa lokality 0,22 Eur/km 

Kondičné/opakovacie tréningy pre vycvičených psíkov

Kondičné tréningy sú určené majiteľom psíkov, ktorí už majú základný výcvik za sebou, ale chcú si opäť precvičiť alebo zlepšiť naučené povely. Na kondičný tréning sa dá priviesť aj iný pes a cvičiť spoločnú poslušnosť. Prostredie a podmienky sa prispôsobia podľa potreby toho ktorého klienta.

 

Cena: 10 €/hodina s majiteľom v Lučatíne

          12 €/hodina u vás doma alebo v okolí

Cestovné náklady: podľa lokality 0,22 Eur/km

 

Kolektívne výcviky

Momentálne u nás kolektívne výcviky prebiehajú len po dohode. Cvičí sa buď u nás v Lučatíne alebo sa miesta tréningov striedajú podla záujmu zúčastnených.

 

Psychologické poradenstvo a odstraňovanie problémového správania psa

Aj pri najlepšej snahe vychovať psíka správne sa môže stať, že vplyvom rôznych okolností niečo jednoducho nevýjde tak, ako ste si to želali. Často býva problémom už nevhodný výber plemena a človek proste nezvládne určité charakteristické vlastnosti a temperament daného jedinca. Ak sa k tomu pridruží aj nedostatočná socializácia psíka v rannom veku, traumatický zážitok z minulosti, nedôsledná výchova a výcvik, rozmaznávanie a poľudšťovanie psa atď., má veľa ľudí o problém "vystaráno".

Mnoho problémov, ktoré sa vám zdajú neriešiteľné, sa môžu zlepšiť už po jednej návšteve trénera... Nie vždy sa podarí psa "napraviť" do "dokonalosti", nakoľko pes nie je "počítač, ktorý viete zresetovať a spustiť nanovo"... Pes je cítiaci tvor a niektoré negatívne zážitky (týranie, útok iného psa...) si so sebou môže niesť po celý život. Naviac, u psa, ktorý nebol dobre socializovaný (nenaučil sa zaujať správny postoj k iným psom a ľuďom, nemá a nevie zaujať jasnú pozíciu v hierarchii), je predpoklad skratového správania vždy väčší ako u psa, ktorý je zvyknutý stretávať sa so psami aj ľuďmi a vie zaujať miesto, ktoré mu prislúcha.

Vďaka tréningom sa naučíte svojho psa lepšie zvládať a jeho správanie postupne upravovať do prijateľnej miery! Preto vám ho odporúčame zavolať čo najskôr...

 

Cena: 60 €/ 3 hodinová konzultácia a výcvik u nás v centre alebo u vás doma.

          25 €/ 1 hodinová konzultácia u nás v centre alebo u vás doma.

Cestovné náklady: podľa lokality 0,22 Eur/km

 

Výchova, výcvik a socializácia šteniat

Ak ste novým majiteľom šteniatka, určite si s nami dohodnite individuálne konzultácie, na ktorých sa dozviete všetko potrebné o výchove nového člena vašej rodiny. Vyhnete sa tak prípadným problémom s jeho správaním v budúcnosti.

Výcvik a socializácia: 10 €/hodina konzultácie/výcviku s majiteľom v Lučatíne

                                   12 €/hodina konzultácie/výcviku u vás doma alebo v okolí

Cestovné náklady: podľa lokality 0,22 Eur/km

Ponúkame aj:

-Iné služby (napr. poradenstvo pri výbere psa, spoločné prechádzky so psami a iné...)

Chýba vám nejaká služba? Neváhajte nás kontaktovať a my pre vás a vášho psa spravíme všetko, čo sa bude dať.

  • výlety so psami a spoločné prechádzky (po dohode)

 

Fotky centra nájdete na našom Facebookovom profile: 

Psie Centrum Marivan: https://www.facebook.com/pages/Psie-Centrum-Marivan/1448543155409742